Yeşilovacık Lisesi Akkuyu Projesi ile ilgili bilgilendirildi
Yeşilovacık Lisesi 60  öğrenci Akkuyu Nükleer Santrali projesi ile ilgili bilgi almak için Mersin Bilgilendirme Merkezi’ne geldiler.

Öğrencilere Bilgilendirme Merkezi Uzmanları tarafından Akkuyu projesi, nükleer santrallerin çevreye etkisi, Fukuşima ve Çernobil kazalarının meydana gelme sebeplere ve nükleer atıkların bertarafı gibi konularda bilgi verildi. Ardından, öğrencilere Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapıları, çalışma prensibi ve atık yönetimi ile ilgili videolar izletildi.

 

Öğrenciler Akkuyu NGS’de kullanılcak uranyumun nereden temin edileceği, radyasyonun canlılar üzerindeki etkisi, soğutma suyu, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmanın esasları gibi soruları merak ettiklerini ve burada tüm bu sorulara cevap aldıklarını belirttiler.