Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının Enerji Bakanlığı ile yaptığı toplantıya Akkuyu NGS A.Ş de katıldı
 

Akkuyu NGS A. Ş., Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) INIR misyonuna (Entegre Nükleer Altyapının Gözden Geçirilmesi) katıldı.

 

INIR misyonları, UAEA üyelerinin sahip oldukları ulusal altyapılarının nükleer enerjiye hazır olma durumunun değerlendirilme sürecine destek verme amacıyla yapılmaktadır. Bu yılın Ocak ayında UAEA uzmanları ve Akkuyu NGS temsilcileri arasında yapılan müzakerelerde proje şirketinin hazırlamış olduğu rapora esas teşkil eden kriterler belirlenmiştir. Misyon UAEA’nın kadrolu çalışanlarının yanı sıra sürece dahil edilen uluslararası uzmanlardan oluşmaktadır.  İki haftalık süre içinde UAEA temsilcileri Türkiye altyapısının, “barış için atom” ilkesiyle enerji sisteminin geliştirilmesine hazır olma durumunu değerlendirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışacaklardır. 

 

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Müsteşar Yardımcısı İlker Sert ve Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı Necati Yamaç başkanlık ettiler. Toplantı sırasında ETKB temsilcileri, elektrik enerjisine duyulan talep konusunda Türkiye’nin Avrupa ülkeleri sıralamasında birinci ve dünya sıralamasında ise Çin’den sonra ikinci ülke olduğunu bildirdi. Yapılan hesaplamalara göre, elektrik enerjisine yıllık olarak duyulan talep %7-8 civarındadır. Türkiye’nin yurtdışı enerji kaynaklarına olan bağımlılığı oldukça yüksektir. Türkiye tükettiği doğal gazın %98’ini, petrolün %92’sini ve kömürün %20’sini ithal etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da artan enerji talebini karşılamak için nükleer güç santralleri dahil olmak üzere, farklı enerji üretim kaynaklarını da kullanacaklarını belirtmişti.

 

Toplantı sırasında NGS güvenlik sistemleri, satın alma prosedürleri, proje finansmanı, mevzuat veri tabanı, çevre koruma ve elektrik enerjisi ağlarının hazır olma durumu hakkındaki konular görüşüldü. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS’nin Yap-Sahip Ol – İşlet sistemine göre yapılmasının avantajları ayrı bir başlık altında değerlendirildi. Projede inşaat işlerinin %90’ının ve montaj işlerinin %50’sinin Türk yükleniciler tarafından yapılacağı ve santral ekipmanının %20’sinin Türk tedarikçiler tarafından sağlanacağı kaydedildi. Türk tarafının NGS’ye olan toplam katkısı yaklaşık olarak %35-40 civarında olacaktır ki bu da 6-7 milyar ABD Dolarına denk gelmektedir. Dolayısıyla, söz konusu katkı ülke ekonomisine büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.

 

UAEA INIR Misyonu,  Türkiye alt yapısının nükleer enerjiye hazır olma durumunun tespit edilmesi için söz konusu alt yapıyı faal olarak araştıracaktır. UAEA INIR Misyonu’nun nihai toplantısının bu yılın Kasım ayının ortalarında yapılması planlanmaktadır. Söz konusu toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TAEK, TEİAŞ temsilcileri ve diğer kurum ve kuruluşların yöneticilerinin yanı sıra Akkuyu  NGS A.Ş Genel Müdürü Alexander Superfin ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alexander Afrov katılacaktır. 

 

Türkiye nükleer enerji sektörünün oluşumu ve gelişimi yönünde emin adımlarla yürümektedir. Türkiye bu yılın Kasım ayından itibaren UAEA’da dönem başkanlığı görevini üstlenmektedir. Uluslararası Enerji Kongresinin 2016 yılında İstanbul’da yapılması planlanmaktadır. Bu hususlar, Türkiye’nin yakın gelecekte dünyanın lider ülkeleri sıralamasına gireceğinin göstergesidir.

 

        

 

Akkuyu NGS A.Ş. Basın Servisi