Türkiye, nükleer enerji altyapısının oluşturulması doğrultusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile görüşmelere devam ediyor
 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin de katıldığı bir seminer düzenlendi. Etkinliğin ana hedefi, kullanılmış nükleer yakıt (KNY) ve radyoaktif atık (RAA) yönetimi konusunda Türkiye’de bir strateji oluşturulması için metodolojik desteğin sağlanması olarak belirlendi.

 

Seminere, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve EÜAŞ gibi kurumların temsilcileri katıldı. Akkuyu NGS A.Ş.’den ise , Teknik ve Lisanslama Baş Koordinatörü Dmitrij Pokidysev, Teknik Düzenleme Bölümü Müdürü İgor  Коgay ve Lisanslama Başuzmanları Vladimir Kobzev ile Vladimir Kuramshin katıldı. Seminer kapsamındaki çalışmalara Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji Projeleri Uygulama Dairesi Başkanı Necati Yamaç başkanlık etti.

 

Akkuyu NGS A.Ş, Enerji Bakanlığı tarafından Kasım 2013’de düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı INIR Misyonu (Nükleer Altyapının Değerlendirilmesi /Integrated Nuclear Infrastructure Review) toplantısına da katılmıştı.  INIR'ın Misyonu,  milli altyapının nükleer enerjinin uygulanmasına hazır olup olmadığının değerlendirilmesi konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın üye ülkelerine yardım etmeyi  amaçlamaktadır. 2013 yılı boyunca Ajans’ın bilirkişileri, Akkuyu NGS’nin ve Sinop NGS’nin Proje Şirketleri, Türkiye’deki ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak, nükleeri barışçıl amaçlı  kullanan ülkenin enerji sektörünün geliştirilmesi için altyapısının hazır olup olmadığını incelediler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bilirkişileri, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Enerji Bakanlığı’na kullanılmış nükleer yakıt (KNY) ve radyoaktif atık (RAA) yönetimi faaliyetlerinin düzenlenmesiyle ilgili bir dizi öneride bulundular. 

 

Seminere davet edilen uluslararası uzmanlar konuşmalarında UAEA’nın uluslararası gerekleri ve KNY ile RAA yönetimi konusunda ulusal strateji ve politikanın belirlenmesinde olası yaklaşımları tanıtarak ayrıntılı bilgi verdiler. Ayrıca Macaristan, Finlandiya, İsveç ve diğer ülkelerden örnekler verilerek, kullanılmış nükleer yakıt ve radyoaktif atıklar yönetiminden sorumlu ulusal bir kurumun oluşturulma konusu ele alındı.   

 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanı Peter Ormay sunumu sırasında, UAEA üyesi olan her ülkenin, KNY’ın güvenli depolamasına ilişkin UAEA tarafından onaylı stratejik programa uyması gerektiği konusu üzerinde durdu. UAEA temsilcisi: “Fukuşima kazası, ileride dünyada nükleer enerjinin geliştirilmesi için nükleer tesislerin inşaası, işletimi ve sökümüne yönelik uluslararası güvenlik standartlarına uyması gerektiğini göstermiştir” dedi.

 

SKB şirketinden (İsveç’te KNY ile RAA yönetimi yapan şirkettir) Hans Forsstrom’un  ve Posiva şirketinden (KNY ile RAA depolama tesislerinin inşaatı ve işletimini yapan şirkettir) Timo Aikas’ın konuşmaları seminer katılımcıları tarafından ilgiyle dinlendi. SKB şirket temsilcisi Hans Forstrom, İsveç'deki KNY depolama programının, KNY ve RAA’nın yönetiminin ve depolamasının organizasyonuna ilişkin mali giderlerin, işlerin finansman süreçlerinin ve yöntemlerinin açıklandığı bir sunum yaptı. Timo Aikas ise nükleer santralin kullanılmış nükleer yakıtının yönetimine ilişkin Avrupa Birliği Direktifleri’nin yerine getirilmesi konusuna değindi. Timo Aikas, KNY yönetim stratejisinin oluşturması sırasında öncellikle diğer ülkelerin tecrübelerinin incelenmesinin gerektiğini kaydetti. Posiva şirketinin temsilcisi sunumunda, “Günümüzde nükleer kaynaklı üretimin gelişmesi ancak karşılıklı işbirliği yapıldığında mümkün olabilir ve nükleer enerjiyi barışçıl kullanan devletler arasında yapılan işbirliğinin güçlendirilmesine yardımcı olunmalıdır” dedi.

 

UAEA uzmanları, kapanış oturumunda seminerin etkili olduğunun altını çizerek, Türkiye'de nükleer sektöre dair bir yol haritası hazırlanmasındaki doğrultusundaki istikrarlı yönelimi desteklediklerini belirttiler.

 

 

 

Akkuyu NGS A.Ş. Basın Servisi