Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Akkuyu NGS A.Ş’nin Ankara Ofisi’ni denetledi
 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Akkuyu NGS A.Ş. Ankara Ofisi’nde kalite yönetim denetimi gerçekleştirdi. TAEK’in “Nükleer Tesislerin Güvenliği için Kalite Yönetimi” Yönetmeliği’ne göre, nükleer sektörde denetim ve teftişlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Denetimin amacı ise, nükleer tesisin emniyetli işletilmesinden sorumlu operatörün sahip olduğu yönetim sisteminin kontrol edilmesi.


Denetim öncesinde açıklama yapan Akkuyu NGS A.Ş. Genel Müdürü Fuad Akhundov, “Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetler Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin kapıları TAEK ve diğer denetleme kurumları için her zaman açıktır. Umarım ki, Akkuyu NGS Projesi kapsamında tarafınıza sunacağımız bilgiler sorularınızı karşılar ve şirketimizin faaliyetleri hakkında kesinlik kazanmayan bir husus kalmaz” ifadelerini kullandı.


TAEK Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Mehmet Ceyhan başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen Akkuyu NGS A.Ş. faaliyet organizasyonu denetimi, iki gün sürdü. Şirketin kurulmasından bu yana yapılan işlerin sonuçları, ofiste iş organizasyonu, kalite yönetim sistemi, proje şirketinin kayıt ve raporlama dokümanları denetim konusu olan ana başlıklar arasında yer aldı.


Öte yandan TAEK heyetine Akkuyu NGS Projesi’nin genel stratejisi, teknik politika, kurumsal ve operasyonel yönetim sistemi, şirketin organizasyonel yapısı ve şirketin bilgi güvenliği yönetimi gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

 

TAEK temsilcileri, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Andrey Gurlenov tarafından hazırlanan sunumu ilgi ile dinledi. Sunum kapsamında; faaliyet alanına göre yetkili ve sorumlu kişilerin belirlendiği organizasyonel yapı ve nükleer santral inşaat ve işletme öncesi dönemler için daha verimli süreç yönetimi sağlayan proje odaklı yaklaşımların uygulaması gibi konular anlatıldı. Sunumdan sonra, TAEK yetkilileri tarafından şirket personelinin yetkinlik düzeyi ile ilgili sorular soruldu. Andrey Gurlenov “Her bir şirket çalışanı için görev tanımı hazırlanmış olup, bu belgede ilgili görev için aday olan kişinin sahip olması gereken tecrübe, bilgi, birikim ve yeterlilik düzeyi gibi tüm şartlar belirlenmiştir. Şirketimizde her yıl, personel yetkinlik düzeyinin geliştirilmesini hedefleyen muhtelif programlar uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.


Denetim kapsamında, tedarikçi seçim süreci, akit taraf seçim ve tekrar değerlendirme kriterleri gibi ana başlıklar da ele alındı. Proje şirketinin Sözleşmeler ve Satın Alma Departmanı Müdürü Vladimir Chudin, Akkuyu NGS Projesi kapsamında temin edilen ürünlerin uygunluk kontrolü ve kabul sürecini anlattı.


Denetim sırasında, TAEK heyeti tarafından talep edilen dokümanlar sunuldu, gerekli açıklamalar yapıldı ve çalışma yerleri gezilerek ofis personeli ile konuşuldu.


Kalite Yönetim Başuzmanı Vladimir Novikov ise konuşmasında uygunsuzluk yönetimi, sonuç değerlendirme ve veri analizi, kalite sisteminin geliştirilmesi için veri tabanının oluşturulması, kalite yönetimi kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gibi konuların önemine değindi.

 

 

Akkuyu NGS A.Ş. Basın Servisi