Taşucu Yapı ve Montaj Tesisi İnşaatı Basın Açıklaması

Mersin’in Taşucu İlçesi’nde eski SEKA arazilerinin Akkuyu NGS A.Ş tarafından “dünyanın nükleer çöplüğü haline getirileceği” yönündeki iddialar ve bu iddiaların konu edildiği haberler asılsız ve mantık dışıdır. Söz konusu arazinin, Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için gereken yapı ve montaj tesisine ait ana üretim yerlerinden biri olması düşünülmektedir. Arazinin kullanımına ilişkin karar alınması halinde tesisin, 3 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir.


Mersin'in Taşucu İlçesi’ndeki eski SEKA arazilerinin “Akkuyu Nükleer Santrali’nin atık deposu yapılacağı” yönünde, bir süredir çeşitli kesimlerce yürütülen asılsız ve mantık dışı iddiaların basına yansıması üzerine, açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

 

 

Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin hayata geçirilmesi; insan kaynaklarının, inşaat teknolojilerinin, tekniğin ilgili tesis-yapı gibi gerekli kaynaklar ile desteklenmesini ve inşaat işlerinin aynı anda yürütülerek düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle “yapı ve montaj tesisi”, bu inşaat için bir zorunluluktur.

 

Projede yapı ve montaj tesisine ait ana üretim yerlerinin Akkuyu Sahası’nda ve Taşucu Limanı’nda yerleştirilmesi öngörülmektedir.

 

Yapı ve montaj tesisi, santral inşaatı sırasında iş üreticilerine tahsis edilen çeşitli atölye, depo, ofis, idari ve hizmet binası ve tesislerinden oluşmaktadır.

 

Yapı ve montaj tesisi sahasında, yük taşıtlarının ve inşaat makinelerinin sahanın her noktasına ulaşılabilmesi için gerekli geçiş yolları ve söz konusu araçların rahatça manevra ve dönüş yapabilmeleri için geniş alanlar gerekmektedir. Yolların genişliği, ağır taşıtlar dahil, farklı yöne giden iki yükleme-boşaltma aracının veya iş makinesinin geçmesine imkan sağlamak zorundadır.

 

 

Taşucu Limanı’ndaki eski SEKA arazisi iddia edildiği gibi Akkuyu NGS A.Ş tarafından “dünyanın nükleer çöplüğü” haline dönüştürülmeyecektir. Söz konusu arazide yukarıda anlatılan gerekçelerle yapı ve montaj tesisi kurulması düşünülmektedir. Bu alanda, betonarme bloklar ve çelik donatıların imalatı, elektrik montajı, türbin ve reaktör bölmesi ekipmanlarının hazırlanması ve borularının birleştirilmesi, metal konstrüksiyonların ve ekipmanların sevk alanı gibi unsurlar yapılacaktır.

 

Tesiste, Türkiye’de benzer üretim ve montajları yapan tüm diğer tesislerde alınacak çevre koruma tedbirlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası standartların uygulanmasına ilişkin kontrolün sağlanması için “özel çevre birimi”nin oluşturulması da planlanmaktadır.

 

Taşucu Montaj ve Yapı Tesisi’nin inşaatına yönelik gerekli izinlerin alınması süreci beklenmektedir. Bu izinler tamamlandıktan sonra tesisin kurulması için harekete geçilecektir.

 

Tesisin devreye girmesiyle birlikte yöreye sunacağı katkı da büyük olacaktır. Boş kalan arazilerin kiralanmasıyla elde edilecek gelir, yöre bütçesinde kullanılacaktır. Yeni işyerlerinin kurulmasıyla birlikte toplam 3 bin kişiye istihdam sağlanacaktır.

 


AKKUYU NGS A.Ş BASIN SERVİSİ