Silifke Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği Akkuyu NGS Projesi için bir araya geldi

Silifke Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği (SASİAD) yöneticileri, Akkuyu NGS A.Ş Projesi hakkında bilgilendirildi.

 

Silifke Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (SASİAD) daveti üzerine Silifke Anafen Dershanesi Toplantı Salonu’nda Akkuyu NGS Projesi ile ilgili özel bir toplantı düzenlendi. Silifke ve civar beldelerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren SASİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Toygar ve Yönetim Kurulu üyesi Habib Özmen başkanlığındaki heyette 25 adet dernek üyesi iş adamı yer aldı. Heyete Akkuyu NGS A.Ş Büyükeceli Toplum Bilgilendirme Merkezi Müdürü Eyyup Lütfi Sarıcı tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi hakkında  detaylı bir sunum yapıldı. Lütfi Sarıcı konuşmasında, Türkiye ekonomisinin hızla büyümesi için alınan kararlar doğrultusunda; 2030 yılına kadar üç değişik sahada nükleer güç santralinin inşaasının planladığını söyledi.

 

Büyükeceli Toplum Bilgilendirme Merkezi Müdürü, ilkinin Silifke’den 50 km uzakta Büyükeceli Beldesi Akkuyu mevkiinde, her biri 1200 MWe’lik dört üniteden oluşan, toplamda 4800 MWe gücünde, Yap-İşlet-Sahip ol (BOO) ihale modeline göre 20 Milyar dolarlık yatırım maliyeti ile gerçekleşeceğini anlattı. 2023 yılında işletmeye alınacak Akkuyu NGS için, T.C. Hükümeti ile Rusya Federasyonu arasında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde 13.12.2010 tarihinde Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’nin kurulduğunu belirten Lütfi Sarıcı, Akkuyu Sahası’nda yeni geliştirilmiş ve ileri teknolojiler kullanılarak uzman kuruluşlar tarafından havada, karada ve denizde araştırmaların yapıldığına dikkat çekti. 

 

 

Bu çerçevede hazırlanan ÇED Raporu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulduğunu belirten Sarıcı, 2014 yılı başlarında ÇED Raporu’nun inceleme ve değerlendirme sonucunun açıklanmasının beklenildiğini ve iş programına uygun olarak çalışmaların gecikme olmadan devam ettiğini anlattı.

 

Büyükeceli Toplum Bilgilendirme Merkezi Müdürü ayrıca günümüzde nükleer enerji, nükleer enerjinin avantajları ve çevre dostluğu, nükleer güvenlik, güvenlik kültürü, kalite temini ve kontrolü, Türkiye’de nasıl bir NGS kurulacağı, AES 2006 ‘in üstün özellikleri, “Fukuşima’dan sonra” uluslararası alınan son standartlara uygunluğu, NGS inşaatı ve işletmesinde Türkiye ve Rusya İşbirliği, projeye katılımcı firmalar, Akkuyu NGS Projesi’nin önemli adımları ve Akkuyu NGS inşaatının sağlayacağı sosyal ve ekonomik imkanlar, istihdamın sağlanması ve alt yapının gelişimi konularında detaylı şekilde bilgi verdi. Türk tarafının inşaat-montaj ve malzeme tedarikinde yatırımdan en az %40 oranında pay alacağını ifade eden Lütfi Sarıcı, daha sonra işadamlarından gelen soruları yanıtladı.

 

Sarıcı, “Kurulacak nükleer güç santrali tıbbi cihazlarda kullanılan radyoizotopların üretimini yapacak mı ?”sorusuna,  “Akkuyu NGS sadece elektrik üretimi amacıyla kurulacaktır. Tıbbi cihazlarda kullanılan radyoizotoplar ise o amaçla kurulmuş işletmelerden temin edilebilir” karşılığını verdi. Toplantıya katılan işadamları çok yakınlarında olan bu yatırımı yakından takip etmeleri gerektiği görüşünü dile getirdiler.

 

Silifke Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği (SASİAD), aynı zamanda Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON) bir üyesi olup dernek üyelerinin ticari faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyabilecekleri konularda onları bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlemektedir. Üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmakta, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektedir.

 

 

 

Akkuyu NGS A.Ş. Basın Servisi