Projenin Tarihçesi

13.01.2010 Rusya Federasyonu Hükümeti Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye’de NGS tesisine dair işbirliği ortak bildirisini imzalamaları ve ikili görüşmelerin başlanması.
12.05.2010Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması.
21.07.2010Türkiye’de Hükümetlerarası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi (21.07.2010 tarihli Kanun 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir).
12.11.2010Rusya Hükümeti proje katılımcılarını tespit etti.
03.12.2010Rusya Federasyonu’nda Hükümetlerarası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi (322-FZ sayılı ve 29.11.2010 tarihli Federal Kanun).
13.12.2010Türkiye Cumhuriyetinde  ‘AKKUYU’ NGS  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tescil edilmiştir.
26.05.2011Akkuyu NGS sahasında  tam kapsamlı ı mühendislik araştırmalarına başlanmıştır.
2011
Yılından
İtibaren
Akkuyu NGS inşaatı ve işletmesi için Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş’ye arazinin tahsis edilmesi.
Mart 2012Büyükeceli’de Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili bilgilendirme merkezinin açılması.
Mart 2012Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akkuyu NGS’nin kurulması planlanan bölgede ÇED ile ilgili halkın katılımı toplantısının yapılması
Haziran 2012Akkuyu NGS Yer Lisansı'na temel teşkil eden güncellenmiş yer raporunun TAEK’e sunulması.
Ağustos 2012Novovoronej NGS-2’nin TAEK tarafından, Akkuyu NGS için referans santral olarak kabul edilmesi.
Kasım 2012Akkuyu NGS için mevzuat veri tabanının TAEK tarafından kabul edilmesi.
25.12.2012Mersin’de Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili bilgilendirme merkezinin açılması.
1.12.2014Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Akkuyu NGS inşaat projesi ile ilgili "Çevre Etki Değerlendirme" Raporuna yönelik olumlu karar alınması.
14.04.2015Akkuyu NGS İnşaat Projesi Deniz Hidroteknik Yapılarının TEmel Atma Töreni'nin yapılması.
25.06.2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından,  Akkuyu Nükleer AŞ’ye 36 aylığına ön lisans verilmesi.

     TÜRKİYE'NİN NÜKLEER SEKTÖRDEKİ FAALİYETLERİ
1955ABD ile ‘Sulh için Atom’ Anlaşması’nın imzalanması.
1956 Nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurumun oluşturulması.
1965Nükleer güç santralinin inşaatı ile ilgili ilk fizibilite çalışmalarının başlatılması.
1972Nükleer Santraller Daire Başkanlığı’nın kurulması.
1974–1975İlk nükleer santral yerinin seçim çalışmaları.
1976Akdeniz kıyısındaki ‘Akkuyu’ Sahası’nın nükleer santral yeri olarak uygun görülmesi ve lisanslanması.
1981 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak tüm nükleer tesislerde UAEA denetiminin kabul edilmesi.
1977–2009Türkiye’de dört güç ünitesinin inşaatı için ihale çalışmalarının yürütülmesi.
Ocak 2010Rusya Federasyonu Hükümeti Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye’de NGS tesisine dair işbirliği ortak bildirisini imzalamaları ve ikili görüşmelerin başlanması.
Mayıs 2010‘Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması.
Temmuz 2010Türkiye’de Hükümetlerarası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi (21.07.2010 tarihli Kanun 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir).
Aralık 2010Rusya Federasyonu’nda Hükümetlerarası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi (322-FZ sayılı ve 29.11.2010 tarihli Federal Kanun).