Nükleer Sektör Haberleri
17.01.2017

Polonyalıların %60ından fazlası nükleer santral yapımını destekliyor

Polonya'da nükleer enerji santralinin inşaatı giderek daha fazla destek görmeye başladı. Enerji Bakanlığı tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, katılımcıların %61'i Polonya'da nükleer santral yapımı lehine görüş bildirdi. 2015 yılı ile karşılaştırıldığında nükleer santral inşası destekçilerinin oranı yüzde 10 oranında arttı. Ayrıca katılımcıların %48'i ikamet yerlerine yakın yerlere nükleer santral inşa edilmesini kabul edeceklerini belirtti. Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 68) nükleer enerjinin Polonya enerji güvenliğini temin etme ve iklim değişikliğine karşı mücadele konusunda iyi bir yöntem olduğu görüşüne katılıyor. Katılımcıların yaklaşık %80'i Polonya Nükleer Güç Santralinin inşasının devletin aktif katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor ve ayrıca neredeyse aynı sayıda katılımcı projenin düzgün uygulanmasını sağlamak için devletin mali destek sunmasını kabul ediyor. Nükleer güç santralinin inşa edilmesi konusu toplumun %73'ü için önemli ve bu sanayi alanında çok şey bilmedikleri değerlendirmesi yapan Polonyalıların %86'sı nükleer enerji ile ilgili bilgi kampanyasını takip ediyorlar. Anket çalışması ASM Centrum Badań i Analiz Rynku şirketi tarafından Polonya genelinden 15-75 yaş arası 2000 katılımcı ile yapılmıştır.

 

Kaynak: Money.pl (Polonya)