Nükleer Güç Santrali (NGS)
AKKUYU NGS HAKKINDA GENEL BİLGİLER


Akkuyu NGS Projesi, 4 üniteden oluşmaktadır. Her bir ünitenin gücü 1200 MWe olacaktır. Akkuyu NGS Projesi’nin teknik referans santrali, Rusya’da inşaatı devam eden AES-2006 projeli Novovoronejskaya-2 Nükleer Santrali’dir. Akkuyu Nükleer Santrali’nin işletme ömrü 60 yıl olacaktır.


Yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksittir.

Güç Ünitesi ve Güvenlik Akış Şeması

 

Güç ünitesi, reaktör adası    ve türbin adasından  ibarettir. Birinci çevrim  radyoaktiftir . Burada  reaktör, dört ana devridaim sistemi , dört ana devridaim pompası , dört buhar üreteci  ve bir basınçlayıcıdan ibarettir. .  İkinci çevrim  radyoaktif değildir. Bu kısım  besleme pompaları ve suyu tekrar temizleme  sistemi,  yüksek basınç ısıtıcıları dahil olmak üzere, buhar üreteci  buhar çıkışı, taze buhar hattı,  türbin ve türbin buharını tekrar temizleme sistemi  ,yoğuşturucu   pompaları, alçak basınçlı tekrar temizleyen ısıtıcı   sistemi, yoğuşturucu system , gaz giderici system , besleme  suyu sistemi mevcuttur.


Türbinde  kompresör ünitesi, besleme suyunun tekrar temizletici  ısıtma tesisatı, su- buhar ayırıcıları  - buhar ısıtıcıları ile, buhar boşaltma tesisi mevcuttur.   , Kendi  ihtiyacı  için devamlı olmayan ve çevrime kimyasal işlem görmüş  ek ısıtılmış su  alma sistemi de mevcuttur. 


Güç ünitesi proje kazaları ve/veya onların sonuçlarını indirgemek için güvenlik sistemi ile donatılmıştır.