Nükleer Güç Santrali (NGS)

AKKUYU NGS HAKKINDA GENEL BİLGİLER


Akkuyu NGS Projesi, 4 üniteden oluşmaktadır. Her bir ünitenin gücü 1200 MWe olacaktır. Akkuyu NGS Projesi’nin teknik referans santrali, Rusya’da bulunan AES-2006 projeli Novovoronejskaya-2 Nükleer Santrali’dir. Akkuyu Nükleer Santrali’nin işletme ömrü 60 yıl olacaktır.


Yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksittir.

Güç Ünitesi ve Güvenlik Akış Şeması

 

Güç ünitesi, reaktör adası ve türbin adasından ibarettir. Birinci çevrim radyoaktiftir. Burada reaktör, dört ana devridaim sistemi, dört ana devridaim pompası, dört buhar üreteci ve bir basınçlayıcıdan ibarettir. İkinci çevrim radyoaktif değildir. Bu kısım besleme pompaları ve suyu tekrar temizleme sistemi, yüksek basınç ısıtıcıları dâhil olmak üzere, buhar üreteci buhar çıkışı, taze buhar hattı, türbin ve türbin buharını tekrar temizleme sistemi, yoğuşturucu pompaları, alçak basınçlı tekrar temizleyen ısıtıcı sistemi, yoğuşturucu sistem, gaz giderici sistem, besleme suyu sistemi mevcuttur.


Türbinde kompresör ünitesi, besleme suyunun tekrar temizletici ısıtma tesisatı, su- buhar ayırıcıları - buhar ısıtıcıları ile buhar boşaltma tesisi mevcuttur. Kendi ihtiyacı için devamlı olmayan ve çevrime kimyasal işlem görmüş ek ısıtılmış su alma sistemi de mevcuttur.


Güç ünitesi proje kazaları ve/veya onların sonuçlarını indirgemek için güvenlik sistemi ile donatılmıştır.