Mersin Deniz Sağlık Koleji Akkuyu Projesi ile ilgili bilgilendirildi
Deniz Sağlık Koleji’nden 60  öğrenci Akkuyu Nükleer Santrali projesi ile ilgili bilgi almak için Mersin Bilgilendirme Merkezi’ne geldiler.

 

 

Öğrencilere Bilgilendirme Merkezi Uzmanları tarafından Akkuyu projesi, nükleer santrallerin çevreye etkisi, Fukuşima ve Çernobil kazalarının meydana gelme sebeplere ve nükleer atıkların bertarafı gibi konularda bilgi verildi. Ardından, öğrencilere Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapıları, çalışma prensibi ve atık yönetimi ile ilgili videolar izletildi.

 

Öğrencilerin nükleer atıklar, kullanılmış yakıt, Türkiye’nin enerji politikaları, Akkuyu bölgesinde deprem ve tsunami riski, nükleer santral tipleri, nükleer santrallerdeki açık ve kapalı çevrim arasındaki farklar, nükleer santrallerin termik santrallerden farkı vs. gibi sorularına uzmanlar tarafından cevap verildi.