İşkur çalışanları Mersin Bilgilendirme Merkezi’nde
Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi, İşkur İl Müdürlüğü çalışanlarını ağırladı. Çalışanlardan gelen soruları cevaplayan merkez uzmanları, Akkuyu NGS Projesi ve nükleer enerji hakkında bilgi verdi.

 

Mersin İşkur İl Müdürlüğü çalışanlarından oluşan 16 kişilik heyet, Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi’ni ziyaret etti. Çalışanlar,  Mersin’in Gülnar İlçesi Büyükeceli Beldesi’nde yapılacak olan Türkiye’nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS ve nükleer teknoloji hakkında detaylı bir bilgi aldılar.

 

Akkuyu NGS A.Ş Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi uzmanı Burcu Zengin tarafından karşılanan gruba Akkuyu Nükleer Santral Projesi anlatıldı. İlk aşamada, merkezde bulunan maketler ve görsellerden yararlanarak Akkuyu NGS projesi, nükleer teknoloji,  Akkuyu NGS Projesi’nin çevreye ve turizme etkileri konusunda geniş bir bilgilendirme yapıldı. Daha sonra İşkur çalışanları eğitim salonuna alınarak, burada Akkuyu NGS Projesi ile ilgili filmler izletildi ve çalışanların sorularına cevap verildi. Çalışanlar, Akkuyu NGS Projesi’nde modern güvenlik sistemlerinin neler olduğu, Rusya’nın böyle bir santrali neden Türkiye’ye kurduğu,  santral ve radyasyonun çevreye etkisi, Çernobil ve Fukuşima kazalarının nedenleri, yakıt olarak ne kullanılacağı, santralde Türklerin de çalışıp çalışamayacağı, yenilenebilir enerji kaynaklarımız varken neden nükleer santral kurulmasına ihtiyaç duyulduğu  ve inşaatın ne zaman başlayacağı gibi pek çok soru sordular.

 

 

Bu sorulara karşılık Mersin Bilgilendirme Merkezi çalışanları, Akkuyu NGS Projesi’nin Türkiye için hayati bir proje olduğunu, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek açısından nükleer  teknolojinin mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi. Aynı şekilde nükleer güç santrallerinin çevreye olumsuz bir etkisinin olmadığı, şirket olarak önceliğin doğa, çevre ve güvenliğe verildiği belirtildi.

 

İşkur çalışanlarının en çok merak ettiği konulardan biri de Akkuyu Nükleer Santrali’nin işletmeye girdikten sonra çevreye zarar verip vermeyeceği ve atıkların ne olacağı idi. Bilgilendirme merkezi uzmanı Burcu Zengin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin normal çalışması sürecinde hiçbir şekilde çevreye radyasyon sızıntısı olmayacağını vurgulayarak, santralin bu açıdan derinlemesine bir güvenlik sistemine sahip olduğunu kaydetti.

 

Zengin, atıklar konusunda ise “atık değil kullanılmış yakıt” diyerek,  kullanılmış nükleer yakıtın % 96.4’lük kısmının tekrar yakıt olarak kullanılabilecek değerli maddelerden oluştuğunu ve kullanılmış yakıtın tekrardan zenginleştirilerek yakıt olarak kullanılabileceğini anlattı. Nükleer tesislerden düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç değişik seviyede radyoaktif atık çıktığının altını çizen Burcu Zengin,  normal sanayi atığı haline gelen atıkların düşük ve orta seviyeli atıklar olduğunu ve bu tür atıkların aylar mertebesinde bekletildikten sonra radyoaktivitelerinin sanayi atığı olarak muamele görmeye uygun düzeye indiğini söyledi. Kullanılmış yakıtların ise reaktör kabini içerisinde (korunaklı, radyoaktiviteyi dışarı sızdırmaz bölüm) su havuzlarında bir müddet (yaklaşık 10 yıl) tutulduktan sonra kuru depolama alanlarına alınıp anlaşma çerçevesinde Rusya’ya götürüleceğini açıkladı.

 

Bilgilendirme ve soru-cevabın ardından İşkur çalışanları, merkez yöneticisi Faruk Üzel ve uzmanlara teşekkür etti ve diğer çalışanlarla Bilgilendirme Merkezi’ne tekrar geleceklerini söylediler. 

 

 

Akkuyu NGS A.Ş. basın servisi