Hacı Zarife Aygar Lisesi Akkuyu Projesi ile ilgili bilgilendirildi
Haci Zarife Aygar Lisesi’nden 60  öğrenci Akkuyu Nükleer Santrali projesi ile ilgili bilgi almak için Mersin Bilgilendirme Merkezi’ne geldiler.

 

 

Öğrencilere Bilgilendirme Merkezi Uzmanları tarafından Akkuyu projesi, nükleer santrallerin çevreye etkisi, Fukuşima ve Çernobil kazalarının meydana gelme sebeplere ve nükleer atıkların bertarafı gibi konularda bilgi verildi. Ardından, öğrencilere Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapıları, çalışma prensibi ve atık yönetimi ile ilgili videolar izletildi.

 

Öğrencilerin atık sorununun nasıl çözüleceği, soğutma suyu amaçlı denizden alınacak suyun ekosisteme bir zararı olup olmayacağı, olası bir radyasyon sızıntısında çevrenin ve canlıların nasıl etkileneceği, Akkuyu NGS’nin kurulması ile birlikte Türkiye’nin ekonomisinde ne gibi değişimler olacağı, teknoloji transferi gibi sorularına uzmanlar tarafından cevaplar verildi.