Devlet Su İşleri Mersin Bölge Müdürlüğü çalışanları Akkuyu Projesi ile ilgili bilgilendirildi
Mersin Devlet Su İşleri(DSİ) Bölge Müdürlüğü Yönetimi çalışanları Akkuyu NGS Projesi ile ilgili bilgilendirildi.

 

 

Devlet Su İşleri(DSİ) toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında çalışanlara Akkuyu çalışma prensibi, aktif ve pasif güvenlik önlemleri, 3+nesil reaktörlerin diğer reaktör tiplerinden farkları, Akkuyu projesinin çevresel ve ekonomik boyutu, atık yönetimi konularını kapsayan bir sunum yapıldı.

 

Bilgilendirme sonrasında çalışanların merak ettiği sorulara uzmanlar tarafından yanıt verildi. Deniz suyu sıcaklığında meydana gelebilecek farklılık nedeniyle deniz canlıları üzerinde meydana gelecek olumsuz değişiklikleri merak ettiğini söyleyen çalışanlara derin deşarj yöntemi ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği esasları detaylı bir biçimde anlatıldı. Yakıt tedariki, santralin söküm aşaması, çevresel radyasyon, Rusya’daki atık depolama tesisleri, Dünya genelinde ve Rusya’daki reaktör sayıları ve tipleri, nükleer santrallerin avantajları, nükleer santrallere sahip ülkelerin tarım ve turizm yüzdeleri, olası bir kaza durumunda acil durum eylem planının nasıl gerçekleştirileceği gibi merak edilen sorulara açıklık getirildi.