ÇED raporunun değerlendirmesi sürecine ilişkin basın açıklaması

Akkuyu NGS A.Ş. tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’na ilişkin süreç mevzuat çerçevesinde devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 21 Mayıs 2012 tarihinde ÇED Komisyonu tarafından verilen “ÇED Raporu Özel Formatı” kapsamında, sunulan ÇED Raporu’na ilişkin olarak  Proje Şirketimizden bazı düzenlemeler yapmasını istemiştir. 15 Ağustos’a kadar tamamlanacak olan bu düzenlemelerin ardından ÇED Raporu  inceleme ve değerlendirme süreci devam edecektir.

 

Akkuyu NGS A.Ş. tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan ÇED Raporu’nun kabul görmediğini ve yeniden başvuru yapılması gerektiği şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

 

Rapor’un sunulduğu 5 Temmuz 2013 tarihinden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları tarafından ön inceleme çalışması yapılmış olup, Rapor’un hazırlanmasına ilişkin yorum ve öneriler, ÇED Raporu’nu hazırlayan “yetkili şirkete” bildirilmiştir. Projeye ilişkin ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetki Belgesi verilmiş Türk Şirketi’nce, Avrupa ve Asya’nın muhtelif ülkelerinde Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatına ilişkin olarak çevre, Nükleer Güç Santrali (NGS) proje tasarımı ve lisanslama alanlarında tecrübeli, yüksek vasıflı uzmanların katılımıyla hazırlanmıştır.   

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bildirilen yorum ve öneriler doğrultusunda Rapor üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemeler ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, 15 Ağustos 2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

 

Sonuç olarak ÇED Raporu ile ilgili süreç, mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla bu sürecin dışında ÇED Raporu’nun kabul edilmemesi ya da yeniden ÇED Raporu için başvuruda bulunulması gibi bir durum söz konusu değildir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşleri ışığında,   ÇED Raporu’nda yapılacak düzenlemelerin de proje uygulama takviminde herhangi bir gecikmeye mahal vermesi beklenmemektedir.

 

Akkuyu Nükleer Santral Projesi için yürütülen ÇED çalışmaları kapsamında ÇED Başvuru Dosyası 2 Aralık 2011 tarihinde Çevre Bakanlığı’na sunulmuştur. Daha sonra 29 Mart 2012 tarihinde santralin yapılacağı Büyükeceli Beldesi’nde Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Çevre Bakanlığı’nda yapılan toplantı sonrası Komisyonca belirlenen ÇED Raporu Özel Formatı ise 21 Mayıs 2012 tarihinde  Proje Şirketimize verilmiştir.

 

 

Akkuyu NGS A.Ş basın servisi