ÇED BASIN AÇIKLAMASI
 

04.04.2012

 
Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Mersin ili Gülnar İlçesi, Büyükeceli Beldesi’nde yapılması planlanan “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi” ile ilgili olarak,  29 Mart 2012 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliği çerçevesinde, ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, yatırım hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak üzere “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” yapılmıştır. Toplantı, ÇED Raporu için Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulan Komisyon tarafından da “halkın katılımı toplantısı amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir” ifadesiyle teyit edilmiştir.

 

Büyükeceli’de 29 Mart 2012 tarihinde yapılan “Halkın Katılımı Toplantısı”na; ÇED Raporu Komisyon üyeleri, Çevre ve Şehircilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin Valiliği, Gülnar Kaymakamlığı, Büyükeceli Belediyesi, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş., Rosenergoatom Concern OJSC, DOKAY ÇED Çevre Mühendisliği, ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş., sivil toplum kuruluşları, yerel halk ile yazılı ve görsel basının temsilcileri katılmışlardır. 

 

3 Nisan 2012 tarihinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ÇED Raporu’na ilişkin “Kapsam Belirleme ve Format Verilmesi” toplantısı yapılmıştır. Toplantıya, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanısıra ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve Mersin üniversitelerinden uzmanlar katılmıştır. Tüm temsilcilerden, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na ilişkin soru, görüş ve önerileri yazılı ve sözlü olarak alınmıştır. Bu çerçevede ÇED Raporu’nun konu başlıkları belirlenecektir.

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.