Atomenergoproekt şirketi, Akkuyu NGS’nin proje dokümantasyonunu hazırlamak için etüt çalışmalarını yapmış bulunmaktadır
 

Atomenergoproekt (Akkuyu NGS genel tasarımcısı) şirketinin etüt çalışmaları konusunda çalışan uzmanları, ilk Türk NGS’nin proje dokümantasyonunun hazırlanmasına esas teşkil edecek saha çalışmalarını tamamlamıştır.

 

Şubat 2012’den Kasım 2012 dönemine kadar arazi ölçme çalışmaları yürütülmüş, toprak ve yeraltı su numuneleri araştırılmış ve diğer saha çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanılarak Aralık dönemi sonunda projenin hazırlanması için, sahanın doğa ve teknojenik şartlarına ilişkin girdi verileri paketi oluşturulacaktır.

 

Ayrıca, NGS inşaatının lisanslandırılması için gerekli materyallerin hazırlanması sırasında kullanılan etüt çalışmalarına (mühendislik ve jeolojik, hidrometeorolojik, ekolojik v.s.) ilişkin teknik raporlar düzenlenecektir.

 

Halen, Atomenergoproekt şirketinde 2013 dönemi için saha parametrelerinin gözlemlenmesine ilişkin program güncellenmekte ve etüt çalışmalarının planlanması yapılmakta olup, bu bilgiler inşaat ile ilgili uygulama dokümantasyonun hazırlanmasında yardımcı olacaktır.

 


Kaynak: JSC Atomenergoproekt