Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Fuad Akhundov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Viyana’daki toplantısında Akkuyu Nükleer Santral Projesi’ni anlattı
06.02.2015

 

Merkezi Viyana’da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 2006’dan bu yana her sene düzenlediği nükleer enerji alt yapısının geliştirilmesi konulu teknik toplantı için nükleer enerji sektör temsilcilerini bu yıl da bir araya getirdi. Toplantıya nükleer enerji sektörünü geliştirmekte olan ve nükleer enerjiyi kendi enerji sistemine entegre etmeye başlayan 73 ülke temsilcisi katıldı.

 

İlk oturumun konusu Türkiye’de aktif bir şekilde oluşturulmakta olan nükleer enerji sektörü oldu. Başlık ise “Türkiye’nin yeni nükleer enerji projelerinin geliştirilmesindeki tecrübesi” olarak belirlendi. Oturuma konuşmacı olarak, UAEA Türkiye Daimi Temsilcisi Emine Birnur Fertekligil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı Necati Yamaç, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Nükleer Güvenlik Daire Başkanı Mehmet Ceyhan, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)  Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Biçer ve Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Fuad Akhundov katıldı.

 

UAEA Türkiye Daimi Temsilcisi Emine Birnur Fertekligil, Türkiye’nin 3 nükleer güç santrali inşaatı ve UAEA ile işbirliğine ilişkin planlarından bahsetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı Necati Yamaç da “Nükleer enerji alt yapısının geliştirilmesindeki hükümetin rolü” konu başlıklı sunum yaptı. Yamaç, Türkiye’de nükleer enerjiden elektrik üretimi, uzman yetiştirme ve ülke sınırları içerisinde inşa edilecek olan nükleer güç santralleri için yerli sanayi katılımı hakkındaki planları anlattı. Yamaç “Halihazırda 350’nin üzerinde yerli firma, nükleer santral projelerinde yer almak istediklerini bildirdi. Ekipmanın özellikleri ve Türkiye’de üretimini konu edinen birçok toplantı ve görüşmeler düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UAEA, EUR ve nükleer enerji alanında uzman diğer kurum ve kuruluşlar ile sürekli iş birliği içerisindedir” ifadelerini kullandı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Nükleer Güvenlik Daire Başkanı Mehmet Ceyhan ise hazırladığı “Nükleer santral projelerinin lisanslanmasında mevzuat düzenlemeleri” konulu sunum ile katılımcılara Türkiye’de nükleer enerji alanında yapılan mevzuat değişiklikleri ve nükleer güvenlik ile ilgili kararların alınmasındaki görev ve yetki dağılımı hakkında bilgi verdi.

 

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Fuad Akhundov, toplantı katılımcılarını Mersin’de inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santral Projesi hakkında bilgilendirdi. Akhundov, yaptığı sunumda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen ve dünyada bir ilk olan BOO (build-own-operate/yap-sahip ol-işlet) modeline göre inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santral Projesi hakkında bilgi verdi. Elde edilen başarılar, 2015 için planlanan işler ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS Projesi’nin gerçekleştirilmesi sırasında Proje Şirketi’nin geçtiği süreçleri anlattı. Akhundov  “Türkiye’de bir ilk olan Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye’nin ekonomisi ve geleceği için çok önemli bir projedir. Nükleer güç santralinin,  zorlu mühendislik çalışmalar gerektiren yapılarının inşaatı sayesinde, benzersiz tecrübe edinecek olan Türk mühendislik ve inşaat firmalarını sürece dahil ediyoruz. Şu anda gerekli lisans ve izinlerin alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor ve izinlerin alınmasından sonra Şirketimiz nükleer güç santralinin inşaatına başlayacaktır”  şeklinde konuştu. Akkuyu Nükleer Genel Müdürü, projenin uygulanması kapsamında yapılan işlerin her bir aşamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu ile çevre koruma kuralları ve düzenlemelerine  uyulduğunun altını çizerek, Akkuyu NGS Projesi kapsamındaki tüm çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

 

 

    

    AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Basın Servisi