Nükleer Sektör Haberleri
15.06.2017

Akkuyu Nükleer AŞ elektrik üretim lisansı aldı

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa edecek olan Akkuyu Nükleer AŞ’ye elektrik üretim lisansı verdi.

Akkuyu Nükleer AŞ, 28 Şubat 2017 tarihinde EPDK’ya elektrik üretim lisansı başvurusunu yapmıştı. Lisans başvurusu kapsamında Yatırım Termin Programı ve Şirket Belgeleri gibi belgeler EPDK tarafından incelendi. Kurul tarafından titiz inceleme sonucunda Akkuyu Nükleer AŞ’nin EPDK’ya yapmış olduğu lisans başvurusu 15.06.2017 tarih ve 7133 sıra numaralı kararları ile onaylandı ve şirkete 15.06.2066 tarihine kadar (49 yıllık süre ile) geçerli olmak üzere elektrik üretim lisansı verildi.

Yakın bir zaman içerisinde Akkuyu Nükleer AŞ’nin Orman Kesin İzinleri ve Maliye Arazisi İrtifak Hakkını alınması beklenmektedir. Bundan sonraki aşamada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) alınacak Sınırlı Çalışma İzni (SÇİ) kapsamında; nükleer ile doğrudan ilgisi olmayan reaktör adası temel çukuru, türbin adası gibi ve bunların dışındaki yardımcı yapıların, sistemlerin ve bileşenlerin yapımına başlanacak. TAEK’ten İnşaat Lisansının alınması ile ilk kazmanın vurulması 2018 yılının Mart ayında beklenmektedir. İmzalanmış olan Hükümetlerarası Anlaşma (HAA) uyarınca Akkuyu Nükleer Güç Santrali 1. Ünitesinin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerekli tüm izin belgelerinin verilmesinden itibaren en geç yedi yıl içinde ticari işletmeye alınması gerekmektedir.

 

 

Bilgi için:

 

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için çalışmalar, Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ve Rusya arasında imzalanan milletlerarası anlaşmayla başlamıştır. TAEK, 13.10.2011 tarihinde Akkuyu Nükleer’e mevcut Yer Lisansı’nı vererek, Kasım 2013’te Yer Lisansı Koşulları kapsamında hazırlanan ve 4.800 MW kurulu gücü bulunan Akkuyu NGS Yer Raporu’nu onaylamıştır. Akkuyu Nükleer’in hazırladığı ÇED Raporu ise 1 Aralık 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 25 Haziran 2015’te Ön Lisans alan Akkuyu Nükleer, 29 Haziran 2015’te ise Cengiz İnşaat ile deniz hidroteknik yapıların tasarımı ve inşaatına ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır. 9 Şubat 2017 tarihinde Akkuyu Nükleer Santrali Saha Parametreleri Raporu (SPR) kapsamında tesisin tasarımında kullanılacak saha parametreleri TAEK tarafından onaylanmıştır.

 

AKKUYU NÜKLEER AŞ Basın Servisi