Akkuyu NGS Sahası’na Özel Güvenlik Bölgesi statüsü verildi
 

Mersin İli, Büyükeceli beldesi, Akkuyu mevkiinde yer alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Sahası’na Özel Güvenlik Bölgesi statüsü verilmiştir. Özel Güvenlik Bölgesi, Genelkurmay Başkanlığı’nın lüzum görmesi veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin veya İçişleri Bakanlığı’nın göreceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkanlığı’nın uygun görmesi kaydıyla Bakanlar Kurulu’nca kurulabilir veya kaldırılabilir.

 

2012 sonbahar döneminde, Proje Şirketi ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Akkuyu NGS Sahası’nın Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan edilmesi için öneri dosyası hazırlanmış olup söz konusu dosya, İçişleri Bakanlığı’nın onayına sunulmuştur. Özel Güvenlik Bölgesi’nin kurulmasına ilişkin komisyon toplantılarına Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Proje Şirketi temsilcileri katılmıştır.

 

Dosyanın onay sürecinde devlet kurum temsilcileri, herhangi bir doğal afet ve acil durumun vuku bulması halinde alınacak tedbirler üzerinde özenle durmuştur. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında; Akkuyu NGS Sahası’nın, 02.07.2013 tarih ve 2013/5081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verilmiştir. Bölgeye verilen statüye göre, Akkuyu NGS Sahası’na ve yine özel güvenlik  bölgesi olarak ilan edilen deniz bölgesine; tesis personeli, yetkili komutanlığın görevlileri ve özel izin verilen kişilerden başkası giremez, oturamaz. Nükleer güç santraline ait terminal tesislerin dış sınırlarından itibaren 400 metrelik mesafede yürütülecek herhangi teknik çalışma için ilgili bakanlık ve kurumlar ile NGS yetkililerinin onayının alınması gerekmektedir. Santralin özel güvenlik bölgesi ilan edilen dış sınırından itibaren 200 metreye kadar olan mesafe içerisinde ise yakıcı ve patlayıcı maddelerin üretimi, muhafazası ve nakliyesi yasaktır.

 

Akkuyu NGS Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer Türk devlet kurumları ile işbirliği içerisinde yapılmaktadır. Türkiye’de kurulacak olan ilk nükleer güç santraline Özel Güvenlik Bölgesi statüsünün verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumlarının, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilmekte olan bu projeye verdiği önemin ve gerçekleştirilmesine yönelik kararlığının bir göstergesidir.

 

 

 

Akkuyu NGS Basın Servisi