Akkuyu NGS Projesi Çed Raporu özel formata uygun bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nu ÇED Raporu Özel Formatı’na uygun buldu. Böylece ÇED Raporu’nun içeriğine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başladı. Rapor, Çevre Bakanlığı ve Mersin Valiliği’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu görüşlerine de açılıyor.

 

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Mersin İli Gülnar İlçesi, Büyükeceli Beldesi’nde yapılması planlanan “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi”ne ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu, ÇED Yönetmeliğinin 11. Maddesi doğrultusunda incelenmiş ve ÇED Raporu özel formatına uygun bulunmuştur.

 

Bu aşamadan sonra Raporun içeriği, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile diğer temsilcilerden oluşan İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenecektir. Komisyon temsilcilerinin yapacakları inceleme ve toplantıların tamamlanmasının ardından rapora ilişkin görüş Çevre Bakanlığı’na sunulacaktır.

 

Öte yandan ÇED Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereğince, Mersin Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığı ve ÇED Raporu’nun halkın görüşüne açıldığı, anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla halka duyurulacaktır. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesinde 3 bin sayfanın üzerindeki raporu yayınlamıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Komisyon çalışmalarını ve kamuoyunun görüşlerini dikkate alarak ÇED Raporu hakkındaki kararını Akkuyu NGS A.Ş’ye iletilecektir. 

 

Akkuyu Nükleer Santral Projesi için yürütülen ÇED çalışmaları kapsamında ÇED Başvuru Dosyası 2 Aralık 2011 tarihinde Çevre Bakanlığı’na sunulmuştur. Daha sonra 29 Mart 2012 tarihinde santralin yapılacağı Büyükeceli Beldesi’nde Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Çevre Bakanlığı’nda yapılan toplantı sonrası Komisyonca belirlenen ÇED Raporu Özel Formatı ise 21 Mayıs 2012 tarihinde verilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

 

Akkuyu NGS A.Ş. basın servisi