Akkuyu Ngs İddiaları

 

Nükleer Karşıtı Platform’un “Santral, Rusların malı olacak' ve 'Enerjide dışa bağımlılık devam edecek' iddialarına Akkuyu NGS'den cevap geldi.. Rus Hükümeti’nin tüm maliyeti üstlendiğine ve ortalama yüzde 50 oranındaki iş hacminin Türk müteahhit ve işadamlarınca karşılanacağına vurgu yapılan açıklamada, "Santralin Rusların malı olacağı ve Türkiye bütçesinin zarara uğratılacağı iddiası asılsızdır" denildi.

 

Akkuyu NGS'den yapılan açıklamada, nükleer karşıtlarının yaptığı açıklamanın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtilirken; "Yapılan basın açıklamasındaki nükleer santrallerin turizme zarar verdiği, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacağı, Avrupa ve Amerika'daki nükleer santrallerin kapatıldığı, Akkuyu projesi ile Türkiye'ye 71 milyar dolarlık fatura çıkacağı yönündeki iddialar, çok temel literatür bilgilerinden bile haberdar olmayan kişilerce hazırlanmıştır ve asılsızdır" denildi. Nükleer Santralin tamamen Rus sermayesi ile finanse edildiği, santralin inşaat aşamasında ise yerli firmaların katkı sağlaması ve Türk personelin çalışmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akkuyu Nükleer Santrali civarındaki yerleşim bölgelerinin altyapılarının gelişmesi , yeni yol, hastane, okul ve spor tesislerinin yanı sıra, ticaret, ulaşım, eğitim ve tıp gibi alanlarda yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayacaktır. Türk Tarafı, inşaat-montaj çalışmalarının yüzde 50'ye kadar büyük bir kısmını üstlenecek olup, nükleer reaktör ekipmanları dışındaki ekipmanların tedarikini sağlayacak ve santralin işletiminde de yer alacaktır. 2 bin işletme personeli çalışacak Mersin Akkuyu'ya kurulacak 20 milyar dolarlık Nükleer Güç Santrali (NGS) için yerli sanayinin kapısı çalınacak. Proje'nin 10 milyar dolarlık makine, ekipman ve inşaat kısmının Türk firmaları tarafından karşılanması öngörülüyor. Öte yandan inşaatta çalışanların dışında, nükleer santralin işletilmesi sırasında yaklaşık 2 bin işletme personeli çalışacaktır. Planlı bakım-onarım döneminde ise bu sayıya ek olarak bin 200 kişi daha istihdam edilecektir. Tüm isteyenler ilgili belgeleri düzenledikten sonra NGS inşaatında çalışabileceklerdir. Ancak NGS'nin işletimi, belirli uzmanlık gerektirdiği gibi, güvenlik ve sağlık kriterlerine de uyulması hususu önem kazanmaktadır. Türkiye bütçesi zarara uğratılmadı Projenin başlangıç maliyeti 20 milyar dolardır. Bu maliyetin tamamı proje şirketi aracılığıyla Rus tarafınca karşılanacaktır. 4 ünitenin devreye alınması ve işletilmesi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasından hiçbir şekilde para çıkmayacaktır. Anlaşılacağı üzere; basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine Rus hükümeti projenin tüm maliyetini üstlenmiştir ve ortalama yüzde 50 oranındaki iş hacminin Türk müteahhit ve iş adamlarınca karşılanacaktır. Bu açıdan bakıldığında santralin Rusların malı olacağı ve Türkiye bütçesinin zarara uğratılacağı iddiası asılsızdır" denildi. Yenilenebilir kaynaklar enerji ihtiyacını karşılayamaz Nükleer karşıtlarının 'Enerji maliyeti yüksek olurken, dışa bağımlılık devam edecek' iddialarına da cevap veren Akkuyu NGS yetkilileri, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin hızla artan enerji açığının yenilenebilir enerji kaynaklan ile sağlanması mümkün gözükmemektedir. Türkiye’nin 10 yıllık enerji planlamasına bakıldığında yıllık ortalama yüzde 8 enerji açığı görülmektedir. 2023'te bu açığın 500 milyar kWh'a çıkması beklenmektedir. 15 yıl boyunca alım garantisi var Hükümetler arası anlaşmada ülkemizin yükümlülüğü olarak sahanın, santralin söküm sürecinin sonuna kadar Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.'ye tahsis edilmesi ve santralde üretilecek elektriğin yüzde 50'sinin 15 yıl boyunca TETAŞ tarafından satın alınması hükmü yer almaktadır. 15 yıllık bir satın alma anlaşması süresince, KDV hariç 12,35 ABD senti/kWh ortalama fiyattan satın almayı garanti etmiştir. Bu fiyat, ilgili üretim yılında ortalaması alınmış enerji bedelinin nominal değeri olarak belirlenmiştir. Enerji Bakanı Taner Yıldız çeşitli vesilelerle daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda nükleer santralden üretilecek elektriğin kilovatsaatine 15 yıl boyunca 12.35 sent alım garantisinin Türkiye için uygun olduğunun altını çizmiştir. iddialar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor Bu tespitlerden ve beyanlardan da görüleceği üzere; Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş., santralde üretilecek elektriği oldukça cazip şartlarda satmayı taahhüt etmektedir. Bunun yan ısıra ikili anlaşma incelendiğinde görüleceği gibi Türk tarafının nükleer yakıtı Rusya Federasyonu'ndan temin edeceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla yeni bir bağımlılık oluşacağı ve enerjinin yüksek maliyetle satın alınacağı yönündeki açıklamalar asılsızdır ve muhtemelen bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yapılan basın açıklamasındaki nükleer santrallerin turizme zarar verdiği, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacağı, Avrupa ve Amerika'daki nükleer santrallerin kapatıldığı, Akkuyu projesi ile Türkiye'ye 71 milyar dolarlık fatura çıkacağı yönündeki iddialar, çok temel literatür bilgilerinden bile haberdar olmayan kişilerce hazırlanmıştır ve asılsızdır. Akkuyu projesinin 71 milyar dolarlık faturaya yol açacağı iddiasının hangi hesaplamadan üretildiğini anlamak mümkün değildir; ancak ortada olan bir gerçek şudur ki, bu proje Türk tarafına hiçbir mali külfet getirmeden gerçekleştirilecek bir projedir. Enerji birim fiyatı olarak da Türkiye'nin mevcut enerji kaynağı ithalatına (doğalgaz, petrol) ödediği tutardan çok daha düşük olacağı açıktır. İddia edildiği gibi Türkiye'nin oluşacak enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiyle karşılaması mümkün değildir. Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji potansiyeli, ihtiyacının yarısını bile karşılayamayacaktır. Bu durumda küçük bir oran gibi görünen yüzde 5'lik oranın anlamı daha iyi anlaşılacaktır."

 

 

Kaynak: MERSİN TERCÜMAN