Akkuyu NGS A.Ş yerli tedarikçilerle bir araya geldi
Geniş katılımlı toplantının Eylül ayında yapılması planlanıyor. Satın alma prosedürlerinin Türk mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi için de çalışma başlatıldı.

 

Toplam yatırım büyüklüğü 20 milyar dolar olan Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin hayata geçirilmesinde görev alacak Türk firmalar için ilk toplantı 10 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirildi. Akkuyu NGS A. Ş. Satın Alma Bölümü tarafından organize edilen toplantı Ankara’da yapıldı. “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi için Ürün, İş ve Hizmet Kollarında Tedarikçi Seçimi ile Rus Nükleer Sektöründe Satın Alma Sistemi’ne Uygun İhale Usulü” konulu bilgilendirme toplantısı için hazır bulunan 150 katılımcı ile soru-cevap gerçekleştirildi.

 

Rusya’dan gelecek uzmanların da yer alacağı geniş katılımlı toplantının ise Eylül ayında düzenlenmesi planlanıyor.

  

Öte yandan satın alma prosedürlerinin daha sade ve anlaşılır hale gelmesi için de bir çalışma başlatıldı. Bu çerçevede ilk olarak ihale prosedürleri Türk mevzuatı ile uyumlu hale getirilecek. Dolayısıyla ihale süreçleri yerli tedarikçilerin anlayacağı bir modele göre düzenlenecek. Yerli tedarikçiler katılacakları ihalelerle ilgili olan geçerli uluslararası sertifikaları taşımaları halinde ayrıca sertifikasyon şartı aranmayacak.

 

Dünya inşaat sektöründe ikinci olan Türk inşaat şirketlerine çok büyük fırsatlar sunan projenin yüzde 80’i Türk şirketleri tarafından inşa edilecek. Türk şirketleri bu alanda sahip olacakları deneyim ve birikimi, diğer ülkelerde yapılacak nükleer teknoloji inşa süreçlerine de taşıyabilecek. Türk iş dünyası sadece inşaat ve malzemeleri değil, reaktör ve güvenlikle ilgili olmayan, makine-ekipman üretimi sürecinde de yer alacak. Yerli üreticilere yaklaşık 8 milyar dolarlık bir fırsat sunulacak. Proje inşası ve işletmesinin en yoğun inşaat döneminde 12 bin 500 çalışan yer alacak. Bunun yüzde 70'i yerli işgücü olacak ve yaklaşık 4 bin işletme personeli çalışacak. Doğrudan yaratılan iş imkanları ekonomide ikincil gelişmeleri sağladığından yeni yaratılan işlerin bölge ve ülkedeki toplam etkisi yukarıda verilen sayıların çok üzerinde olacak.

 

İşletme aşamasındaki istihdam nedeniyle olacak toplam etki ile yaklaşık 15 bin yeni iş pozisyonu yaratılacak. İkincil etkiler ise; imalat, kamu idaresi, sağlık ve sosyal faaliyetler, eğitim vb. tüm çalışma alanlarına yayılacak.

 

 

Akkuyu A.Ş. Basın Servisi