Akkuyu NGS A.Ş, Uluslararası Enerji Kongresi`nde “Akkuyu NGS Projesi ve ÇED Raporu’nun Hazırlanma Süreci” başlıklı bir oturum gerçekleştirdi

Akkuyu NGS A.Ş, Uluslararası Enerji Kongre ve Fuarı’nda “Akkuyu NGS Projesi ve ÇED Raporu’nun Hazırlanma Süreci” başlıklı bir oturum gerçekleştirdi. Akkuyu NGS A.Ş Moskova Teknik Bakım Bölüm Başkanı Valery Vdovin, 2014 yılı Ocak ayında ÇED Pozitif kararının beklendiğini açıkladı. Akkuyu Nükleer Santrali’nin yeni güvenlik önlemleri alınarak inşa edileceğini belirten Vdovin, Akkuyu en güvenli ve sağlam nükleer santrallerden biri olacak” dedi. Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanı Necati Yamaç da “Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun referans santral kriteri açısından herhangi bir sorun yoktur” dedi.


Bu yıl altıncı kez düzenlenen Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Ankara’da yapıldı. İlk gün kongre açılış konuşmaları ve panelin ardından ikinci gün oturumlara geçildi. Akkuyu NGS A.Ş, “Akkuyu NGS Projesi ve ÇED Raporu’nun Hazırlanma Süreci” başlıklı oturum ile kongre katılımcılarını ağırladı. Enerji ve nükleer sektör temsilcilerinin ilgi gösterdiği oturumun moderatörlüğünü televizyoncu ve iletişim danışmanı Can İzbul’un yaptı. Oturuma, Akkuyu NGS A.Ş.’den Moskova Teknik Bakım Bölümü Başkanı Valeriy Vdovin, Ankara Teknik ve Lisanslama Koordinatörü Dmitrij Pokidyshev, InterRAO-Worley Parsons LLC Nükleer Projeler Müdürü Sergey Kazakov ve Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanı Necati Yamaç katıldı.

 

İlk sunumu Enerji Bakanlığı Temsilcisi Necati Yamaç gerçekleştirdi. Yamaç “Nükleer santraller, Türkiye ve Akkuyu NGS Projesi” başlıklı sunumunda, önce dünyadaki nükleer enerji durumunu anlattı. 435 nükleer reaktörün işletildiğini, 69 adet reaktörün inşa halinde olduğunu belirten Yamaç, 2030 yılına kadar da 164 adet reaktör inşaatının planlandığını söyledi. Petrol ve doğalgaz zengini Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika gibi ülkelerde bile nükleer santral olduğuna dikkat çeken Necati Yamaç sözlerini şöyle sürdürdü: “Elektrik talep artışında dünyada Çin’den sonra ikinciyiz, Avrupa’da birinciyiz. Talep artışımız yıllık ortalama %7-8’ler civarında. Enerjide dışa bağımlılığımız yüksek. Kullanılan doğalgazın %98’i, petrolün %92’si, kömürün %20’si ithal edilmektedir. Yenilenebilir enerji yetmez mi diye soruyorlar? Akkuyu NGS yerine rüzgar santrali kuracak olursak, Yalova şehrinin tamamının rüzgar panelleri ile kaplanması, hidroelektrik santral kuracak olursak da Düzce şehrinin tamamının sular altında kalması gerekecektir.”

 

Türkiye’de neden bugüne kadar nükleer santral kurulamadığını da anlatan Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanı Necati Yamaç, “Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri kurulsaydı; yılda 16 milyar metreküp doğalgaz ithali yapılmayacak, yılda 80 Milyar kWh elektrik üretimi gerçekleşecekti. Teknolojik kapasitemiz artacaktı. Tıp ve tarımda ilerleyecektik. İnşaat  döneminde 10.000 işçi, işletme döneminde 3.500 personel ile istihdam yaratacaktık. Güvenlik kültürü gelişecekti” diye konuştu.

 

 

Daha sonra Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin tarihçesine ilişkin bilgi veren Yamaç, proje takvimini ve sahada yapılan çalışmaları anlattı. Yerli tedarikçi konusuna ayrıca bir başlık açan Necati Yamaç şunları söyledi: “Anket formu vasıtası ile firmalardan verilerin toplanması, bu veriler ışığında yerinde denetimler yapılması ve mevcut kapasitenin ortaya konulması, mevcut durum ve hedef arasındaki farkın ortaya konması ile gelişim planlarının hazırlanması hedefleniyor. Anketi 400 yerli firma doldurdu. Firmalar ekipman türlerine göre ayrıldı. Türk sanayisinin nükleer santral ekipmanı üretebilme yeteneği ve kapasitesinin gerçekçi biçimde analiz edilebilmesi için Firma Envanter Formu aracılığı ile toplanan verilere istinaden yerinde incelemeler yapılacaktır.”

 

Necati Yamaç’ın sunumunu tamamlamasının ardından Akkuyu NGS A.Ş. Moskova Teknik Bakım Bölümü Başkanı Valeriy Vdovin bir sunum gerçekleştirdi.

 

Vdovin, Akkuyu Nükleer Santral Projesi’ne ilişkin temel bilgileri verdikten sonra proje takvimine ilişkin süreci anlattı. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na ilişkin yapılanlar, mevcut durum ve sonraki süreç konusunda da bilgi veren Valeriy Vdovin, 2014 yılı Ocak ayında ÇED Pozitif kararının beklendiğini açıkladı. Novovoronej NGS-2’nin Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin referans santrali olarak kabul edildiğini belirten Vdovin, Akkuyu Sahası’nda yapılan çalışmaları sıraladı.

 

Akkuyu NGS A.Ş. Moskova Teknik Bakım Bölümü Başkanı Valeriy Vdovin şunları söyledi: “Jeolojik,jeofizik araştırmalar, sismoloji araştırmalar, meteoroloji araştırmalar, açık denizde araştırmalar, hidrolojik araştırmalar, ekolojik araştırmalar, insan kaynaklı risklerin analizi çalışmaları gerçekleştirildi. Jeolojik 876 nokta belirlendi. Karada ve denizde 520 adet sondaj kuyusu açıldı. 61 adet sondaj kuyusunda basınç-metre testi yapıldı. 3.856 toprak ve kaya örneği ile 14.500 laboratuvar testi gerçekleştirildi. Yer altı suları üzerinde çalışıldı ve 229 içme suyu örneğinin kimyasal analizleri yapıldı. Jeolojik haritalar ile arazi-karst çalışması tamamlandı.

 

15 sismik istasyon kuruldu. Arkeosismolojik araştırmalar, risk analizi ve ölçümlemesi yapıldı. Tsunami riski oluşumu, 30 kilometre çaptaki flora-fauna incelendi. Yüzey analizi ve yeraltı su örnekleri ile toprak örnekleri alındı. Radyasyon ölçümü ve 8 noktada hava ölçümü örnekleri, elektromanyetik alan ölçümü, gürültü ölçümü yapıldı. 2 hava istasyonu kuruldu. 1 tanesi yenilendi ve çalışmaya başlıyor. SODAR kurulum ve işletimi ile analizler alınıp simülasyonlar gerçekleştirildi. Deniz suyu sıcaklığı ve dalgaların yüksekliğini ölçümlemek için farklı noktalardan örnekler alınarak analizler ve simülasyonlar yapıldı. Denizdeki flora-fauna ile balıklar için de ayrıca ölçümler yapılarak, örnekler üzerinden analizler gerçekleştirildi”.

 

Sunumların tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Oturumu takip eden izleyiciler sorularını Enerji Bakanlığı’nı temsil eden Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanı Necati Yamaç’a yönlendirdi. Yamaç’a Akkuyu NGS’nin referans santrali ve işletmede olan bir örneğinin olup olmadığı soruldu. Yamaç, “Akkuyu Nükleer Santrali’nin referans santrali, Rusya’daki Novovoronej-2 NGS’dir. İnşaatı bitmek üzeredir, 2014 yılında işletmeye alınacaktır. Dolayısıyla Akkuyu’nun işletmede bir referans santrali yok denilemez. Hindistan ve Çin’deki işletilen santraller de Akkuyu’nun prototipi ve onlar da referans santrallerdir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun kriteri açısından herhangi bir sorun yoktur” dedi. Aynı soruya Akkuyu NGS A.Ş adına da Valeriy Vdovin cevap verdi. Vdovin, “Hindistan ve Çin’deki santraller 3. Nesildir. Fukuşima kazasından sonra Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kriterleri değiştirdi. Güvenlik ile ilgili önlemler artırıldı. Mevcut nükleer santrallerin güvenlik seviyeleri yüksek ama Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu güvenlik seviyesini daha da yükseltmek için ek önlemler istedi. Bu nedenle 3+ olan yeni nesil santrallere pasif güvenlik sistemleri de eklendi. Akkuyu Nükleer Santrali de bu tip yani 3+ yeni nesil nükleer teknoloji ile yapılacaktır. Akkuyu çok daha sağlam ve güvenlikli bir santral olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

 

Kaynak: Akkuyu NGS A.Ş. Basın Servisi