Akkuyu NGS A.Ş., Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı`nın teknik toplantısına katılacak
 

Fotoğraf: ROSATOM-CICE&T

Rosatom Merkezi Sürekli Eğitim Enstitüsü’nde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) “Yeni Nükleer Enerji Programları: Yetkin İşveren”    konulu teknik bir toplantı düzenliyor. Toplantı katılımcıları arasında; Rusya Devlet Nükleer Şirketi Rosatom, JSC Consern Rosenergoatom, JSC Rusatom Overseas (Rosatom’a bağlı şirketler) ve UAEA uzmanları yer alacak. Toplantıya ayrıca Avusturya, Beyaz Rusya, İngiltere, Vietnam, Mısır, Ürdün, Çin, Nijer, Rusya, ABD ve Fransa’dan uzmanlar katılacak.

 

Etkinlik kapsamında, Rusya’nın yurt dışındaki nükleer santral inşaatı tecrübesi çerçevesinde kilit noktalar ele alınacak. Konuşmacılar arasında, Akkuyu NGS A.Ş’yi temsilen Teknik Düzenleme Bölümü Müdürü İgor Kogay’ın yer alması planlanıyor. Kogay, Türkiye’de ilk nükleer santral projesi için yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi verecek. Toplantı çerçevesinde “yetkin işveren” kavramının ana yönleri, temel yükümlülükler, “yetkin işveren” vasfı edinme yolları,  stratejik ortaklığın geliştirilmesi, hukuki yönler dahil “yetkin işveren” için kilit sıfatlar ve beklentiler gibi başlıklar da gündem konularını oluşturacak.

 

Toplantının ana hedefi, ulusal program yöneticileri ve nükleer santral operatörleri için kilit önerilerin oluşturulması olacak. Bu çerçevede hazırlanacak  dokümanlarda; nükleer santralin yaşam çevrimi boyunca (inşat döneminden işletmeden çıkarılıncaya kadar), nükleer santral tedarikçileri, düzenleyici ve lisans veren kurumlar, ekipman, malzeme ve hizmet tedarikçileri ile olan ilişkilerde ihtiyaç duyulan bilgi ve birikimler açısından “yetkin işveren” olunması için gerekli bilgi ve öneriler yer alacak.

 

Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, bu toplantıda nükleer enerji sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı, mevcut nükleer enerji programları ve yapılan araştırmaları tartışma imkanına sahip olacak.  Etkinlik kapsamında katılımcılar için, Mersin’de inşa edilecek Akkuyu NGS için referans santral olarak belirlenen ve inşaatı devam etmekte olan Novovoronej NGS-2’ye de bir gezi düzenlenecek.

 

 

 

Akkuyu NGS A.Ş. Basın Servisi