Akkuyu NGS A.Ş, Gülnarlı yöneticileri sahadaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Akkuyu NGS A.Ş, nükleer santralin yer aldığı Gülnar ilçesinin kamu yöneticileri ile yerel yöneticilerini bir araya getirerek, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirdi.


Akkuyu NGS A.Ş yöneticileri, Gülnar Kaymakamı, Muhtarlar, Mersin Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri, İlçe İdari Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarına yönelik ÇED Raporu sürecinde Akkuyu NGS sahasında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Santral Sahası’nın yer aldığı Mersin İli Gülnar İlçesi’ndeki İlçe Kütüphanesi’ndeki toplantıya Gülnar Kaymakamı Tekin Dündar, Belediye Başkanı Ahmet Günal, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Akkuyu NGS A.Ş Büyükeceli Bilgilendirme Merkezi Müdürü Lütfi Sarıcı, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin yap-sahip ol- işlet olarak adlandırılan ve dünyada ilk kez uygulanan bir model ile  yapılacağını söyledi. Nükleer santralin yaklaşık  20 milyar dolarlık bir yatırım ile gerçekleştirileceğini belirten Sarıcı, Akkuyu NGS’nin bütün güvenlik tedbirleri alınmış, dünyanın en güvenli nükleer santrallerden biri olacağını kaydetti.

 

Sarıcı daha sonra sözü Akkuyu NGS sahasındaki etüt çalışmalarını yürüten ENVY Proje Yöneticisi Dr. Arzu Altay’a bıraktı. Altay, sahada yapılan fizibilite ve etüt çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sahada jeodezik, jeolojik, jeofizik, sismik, meteorolojik, deniz, hidrolojik, ekolojik ve insan kaynaklı etkilerin belirlenmesi ile ilgili araştırmaların yapıldığını belirten Arzu Altay, nükleer santralin karşılaşabileceği her türlü riske karşı hesaplamalar yapıldığını ifade etti.

 

 Akkuyu sahasında 7 ay boyunca çalıştıklarını belirten Altay, “Fiilen sahada 1 proje yöneticisi, 13 yönetici, 45 akademisyen (Prof, Doç, Dr.), 81 mühendis-biyolog, fizikçi, kimyager, 2 iş güvenliği ve sağlığı uzmanı, 3 tercüman, 4 idari personel, 16 teknisyen, 22 sondör, 2 kaptan, 1 dalgıç, 107 işçi olmak üzere toplam 297 kişi ile çalıştık” dedi. Altay’ın verdiği bilgiye göre bu çalışmalarda, Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi görev aldı.

 

Son 5 ay içinde ise toplam 11 kez denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı olmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve ana müteahhit firma Atomstroyeksport (ASE) tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili toplam 78 adet rapor yazıldı. İngilizce ve Rusça oluşturulan raporların toplam sayfa sayısı ise 27.117’ye ulaştı.

 

Jeolojik Araştırmalar için 876 noktada gözlem yapıldı. Denizde ve karada toplam 520 adet kuyu (21 kilometre), 61 kuyuda 507 adet presiyometre deneyi, 3 bin 856 adet kaya ve zemin örneğinde toplam 14 bin 502 adet laboratuvar deneyi, yeraltı suyu araştırmaları, 229 adet örnekte su kimyası analizi, jeolojik haritaların hazırlanması ile eğim ve karst çalışmaları yapıldı.

 

 

 

Sahada yapılan çalışmalarda meteorolojik araştırmalar kapsamında, 2 adet 10m’lik meteorolojik istasyon kurulumu  ve işletilmesi, 1 adet 60m’lik meteorolojik istasyonyenilenmesi ve işletilmesi,1 adet Sodar Rass kurulumu ve işletilmesi ile data analizleri ve modelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

 

Deniz araştırmaları kapsamında, batimetri çalışmaları (22 km2), 6 adet akıntı ölçüm istasyonu, 4 adet dalga ölçüm istasyonu, 40 noktada CTD ölçümleri (her 10 günde 1), yüzey sıcaklık ölçümleri, 5 noktada kıyı değişimi ölçümleri (her mevsim), 20 noktada 3 ayrı derinlikte su analizleri (her mevsim), modelleme çalışmaları yapıldı.

 

Yüzey jeofizik araştırmaları kapsamında, sismik yansıma (≈ 8 km), 2-D elektrik tomografi (≈ 10 km), 3-D Elektrik Tomografi (≈ 30.000 m2, yaklaşık 4.5 futbol sahası) Mikrogravite (≈ 1313 nokta) araştırıldı. Kuyu jeofizik araştırmalarda da elektrik yöntemler (direnç, termometre v.b ), radyoaktif yöntemler (gamma-gamma,neutron-neutron…), Sismik Yöntemler (akustik, PS v.b) HiRAT ölçümleri (kuyu içi kamerası) gerçekleştirildi.

 

Sismik araştırmalarda, 15 adet sismik istasyon kurulumu, uzaktan algılama çalışmaları, arkeosismik araştırmalar, fay çalışmaları, sismik tehlike hesapları, tsunami tehlikesi hesapları yapıldı.

 

Hidrolojik araştırmalar kapsamında, su seviyesi ve sıcaklığı ölçümleri (kesintisiz), bulanıklık ölçümleri (1 sene boyunca her gün), akıntı ölçümleri (1 sene boyunca 6 noktada her ay) ve modelleme çalışmaları sonuçlandırıldı.

 

Karasal ekoloji araştırmalarında ise bitki ve hayvanların (flora-fauna) araştırılması (30 km yarıçap), yüzey ve yeraltı suyu örneklemesi ve analizleri (8 noktada yüzey suyu, 23 noktada yeraltı suyu, 7 noktada sediman), toprak örneklemesi ve analizleri (12 noktada doğal toprak ve bitki 4 noktada tarımsal toprak ve bitki), alınan numunelerde radyonükleit ölçümleri (4 noktada yüzey suyu, 6 noktada nehir sedimanı, 6 noktada sucul bitki, 12 noktada doğal toprak ve bitki, 4 noktada tarımsal toprak ve bitki, 23noktada yeraltı suyu ayrıca koyun, keçi, tavuk eti ve inek sütü numuneleri), hava kalitesi ölçümleri (8 noktada), elektromanyetik radyasyon ölçümleri ve radyoaktivite ölçümleri gerçekleştirildi.

 

Denizel ekoloji araştırmalarında, zoobenthos, plankton, phytoplankton, zooplankton, ichthyofauna ölçümleri, deniz suyu ve sedimanı örneklemesi ve analizi, deniz suyunda ve sedimanında radyonükleit analizleri, balıklarda ve deniz bitkilerinde radyonükleit analizleri yapıldı.

 

Tüm bu çalışmaların yanı sıra insan kaynaklı etkiler de unutulmadı. Uçak çarpması, yangın, patlamalar (denizde ve karada), aşındırıcı kimyasalların yüzey ve yeraltı sularına deşarjı, patlayıcı, yanıcı, toksik gazların atmosfere salınımı, karada ve denizde petrol sızıntısı, elektromanyetik dalgalar, vibrasyon ve madencilik gibi durumların etki analizleri de tamamlandı.

 

Sunum tamamlandıktan sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Muhtarların deprem ve Ecemiş fay hattı ile ilgili sorularına karşılık ENVY Proje Yöneticisi Dr. Arzu Altay, yaptıkları araştırmalarda Ecemiş fay hattının Akkuyu NGS sahasına ve denize uzantısının olmadığının ortaya konulduğunu, santralin 9 şiddetinde bir depreme bile dayanacak şekilde tasarlandığı cevabını verdi.

 

Konur Köyü Muhtarı Tenzile Yadigar, Türkiye’de üniversitelerde açılması düşünülen nükleer fizik bölümünün Mersin Üniversitesi bünyesinde Gülnar’da açılmasını istedi. Toplantı, Gülnar Kaymakamı Tekin Dündar’ın bilgilendirme faaliyetinden dolayı Akkuyu NGS yetkililerine teşekkür etmesinin ardından sona erdi.

 

 

 

Akkuyu NGS A.Ş. Basın Servisi