Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Ziyareti
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden 30 akademisyen Akkuyu projesininin detaylarını öğrenmek üzere Mersin Toplum Bilgilendirme ofisini ziyarete geldiler. 3+ nesil reaktörlerle ilgili izletilen kısa filmlerin ardından akademisyenlere görseller ve maketler üzerinde Akkuyu projesi anlatıldı. Projenin maliyeti, kullanılmış yakıt, teknoloji transferi, radyasyon çeşitleri ve radyasyonun kullanım alanları, soğutma suyunun deniz ekosistemine olası etkileri gibi konularda sorular yönelten akademisyenlere uzmanlar tarafından detaylı açıklamalar yapıldı. Akadeemisyenler ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde yer almak için ara eleman yetiştirme konusunda taleplerini dile getirdiler ve ülkemizin nükleer teknolojilere geçiş konusunda çok geç kaldığını belirttiler.”