Birinci-Ulusal-Radyasyondan-Korunma-Kongresi-Ankarada-Gerceklestirilecek
1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi Ankara’da gerçekleştirilecek


Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) tarafından düzenlenen “1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi” 19-21 Kasım tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde gerçekleştirilecek. Kanun yapıcılar, uygulayıcılar, tedarikçiler ve konunun uzmanı akademisyenlerin katılacağı kongrede, Akkuyu Nükleer AŞ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile İlişkiler Koordinasyon Bölüm Müdürü Rolf Janke de bir sunum gerçekleştirecek.


Radyasyondan korunma alanında ulusal mevzuat eksikliklerinin, mevzuat uygulamalarında yaşanan sıkıntıların, son kullanıcıların özgün radyasyon korunma programı eksikliklerinin, nitelikli personel temini için gerekli akademik ve mesleki eğitim programlarının tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlenecek “I. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi” yoğun bir katılımla Ankara'da gerçekleştirecek.

 

Uluslararası yetkin kuruluş temsilcilerinin de yer alacağı Kongrede, mevcut durumun ortaya konulması, kuvvetli zayıf tarafların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ivedilikle hayata geçmesine yönelik görüşlerin oluşturulması hedefleniyor.

 

Kongrede; ulusal radyasyon güvenliği altyapısı, mevcut mevzuat, akademik ve mesleki eğitimler, nükleer güç santrallerinde, sağlık, sanayi, araştırma, doğal oluşan radyoaktif maddeler (NORM- Madenler,  uçuş personeli, kaplıcalar vb) ışınlanmalarda radyasyondan korunma, kişisel ve biyolojik dozimetri, çevresel ölçüm yöntem ve teknikleri, doz ve risk değerlendirmeleri, radyoepidemiyoloji konularında konuşmalar yer alacak. Kongrede üzerinde durulacak en önemli konulardan birisi de İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma konusu olacak.

 

Akkuyu Nükleer AŞ’nin TAEK ile İlişkiler Koordinasyon Bölüm Müdürü Rolf Janke de, “Akkuyu NGS Projesi’nde Radyasyondan Korunma Programı” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Kongrenin son yarım gününde ise, iş sağlığı ve güvenliğinde radyasyondan korunma konusunda "Temel Radyasyondan Korunma Kursu" gerçekleştirilecek.

 

Aynı zamanda Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı olan RADKOR Başkanı A. Gönül Buyan, yılların hayali olan bir Kongreyi gerçekleştirecek olmaktan duydukları mutluluğu belirterek, “Bu Kongre ile iyonlaştırıcı radyasyon içeren teknolojilerin nimetlerinin insanlığın hizmetine sunulmasında, insan ve çevrenin radyasyon güvenliğinin sağlanmasındaki sorumluluklarımızın bilinci ile yılların bilgi ve birikimlerini bir araya getirerek ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunabilmek gibi bir hizmet sunmak üzere birlikte olmak istemekteyiz” dedi.

 

AKKUYU NÜKLEER AŞ Basın Servisi