27.12.11
 

AKKUYU NGS inşası ile ilgili 2011 yılı faaliyet sonuçları hakkında açıklamalarda bulunmak üzere Ankara’da bir tören düzenlenmiştir.
 
AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin AKKUYU NGS inşası ile ilgili 2011 yılı faaliyet sonuçları konusundaki  tören, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara”da düzenlenmiştir. Proje’yi gerçekleştirecek şirketin Genel Müdürü Alexander E. Superfin “Turkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Turkiye’de Mersin ilinde Nükleer Güç Santralinin inşasına ilişkin Anlaşma kapsamında belirtilen ve şirkete ait olan yükümlülükleri yerine getirdiğini beyan etmiş. Bu Anlaşma’nın Ankara'da 10 Mayıs 2010 tarihinde imzalandığı ve. planlandığı gibi, 2011 yılı sonuna kadar ’TAEK’e “Kurucu” sıfatıyla müracaat edilmesi’ ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nu hazırlama müracaatı için başvuruların yapıldığını’ belirtmiştir.
 
“AKKUYU NGS Projesi ile ilgili ilk önemli adımın başarı ile tamamlandığı”, ”Türkiye’de NGS kurucu şirketi olarak tescil edilen AKKUYU NGS Elektrik Üretim A.Ş., yıl içerisinde Proje’nin gerçekleştirilmesi ile ilgili “yol haritası” nı hazırladığı, 2014 yılında sahada inşaat işlerine başlanmasının planlandığı, bu zamana kadar sahada tüm gereken altyapı, demir yolu, mühendislik tesisatları ve şantiyenin kurulacağı, 2011 yazı ortasında Proje Şirketi’ne sahanın tahsis edildiği” Alexander E.Superfin tarafından beyan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, işbirliğin birinci yılı sonuçlarını değerlendirerek şirketin faaliyetini takdir ettiğini özellikle “Türkiye Cumhuriyeti’nin, nükleer enerji programını geliştirmek için siyasi irade desteğini göstermeye devam edeceğini, bu Proje’nin en yüksek uluslararası seviyede gerçekleştirilmesi için gerekli desteği sağlayacağını ve.bu yılın sonu itibariyle, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik işbirliğinin doruğa ulaştığını” beyan etmiştir.
 
Proje finansmanı ile ilgili olarak çeşitli uluslararası kredi kuruluşlarının, Akkuyu NGS Projesi’ne yatırım yapmayı planladıkları ve ilgilendikleri gözlenmiştir. Proje’yi gerçekleştirecek şirketin kuruluş sermayesi 1 440 000 000 Türk Liraya kadar arttırılmış, Rusya Federasyonu'nun Federal Bütçesi’nden yaklaşık 22 milyar Ruble ödenmiştir. Proje’yi gerçekleştiren AKKUYU NGS Elektrik Üretim A.Ş’nin %92,85 payının sahibi - JSC ‘’Concern Rosenergoatom’’ (Devlet kuruluşu ‘Rosatom’a bağlı şirket), diğer hissedarların payları: - OJSC INTER RAO UES - %3,47, JSC Atomstroyexport - %3,47, JSC Atomenergoremont - %0,1 ve JSC Atomtechenergo - %0,1’ dir.
 
Türkiye'de AKKUYU Nükleer Santral Projesi, ‘yap-sahip ol-işlet’ ‘Build-Own-Operate (ВОО)’ şartı ile gerçekleştirilecek ilk Rus nükleer santral projesidir. Uzun vadeli anlaşma kapsamında Proje’yi gerçekleştirecek şirket, tasarım, yapım, işletme, bakım ve santralın sökülmesi yükümlüklerini üstlenmiştir. Yabancı yatırımcılar her zaman şirketin kuruluş sermayesinin %49’ nı aşmayacak şekilde hisse satın alabileceklerdir. Türk tarafı ise, Proje’ye yatırılan yatırımların geri dönüşümünü sağlamak için, güç ünitelerinin işletmeye alınması tarihinden itibaren 15 yıl boyunca santralda üretilecek elektrik enerjisini sabit fiyat ile ve belirli miktarda satın almayı garanti etmiştir.