20.02.12
 

Gülnar İlçesi'nde ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulacağı yerin çevresinde yaşayan yöre halkı nükleer sektörün gelişmesi için tam destek verdi

Akkuyu NGS Elektrik Üretim AŞ’nin temsilcileri Mersin’in Gülnar İlçesi’nde yapılacak olan Nükleer Güç Santrali Projesi hakkında 5-7 Şubat, 2012 ve 12-16 Şubat, 2012 tarihleri arasında, yöre halkı ile bir takım bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Proje tanıtımı; Büyükeceli, Aydıncık, Yeşilovacık, Akdere ve Gülnar belediyelerinde yapıldı. Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’nin çalışanları, proje ile ilgili mevcut çalışmaları, inşaat sürecinin nasıl gerçekleşeceği, işletme sırasındaki işletme koşullarını, güvenlik sistemleri ve nükleer santralin kimin tarafından işletileceği gibi önemli konuları ayrıntılı olarak halka anlatılar. Yöre halkı, toplantıların sonunda merak edilen konular hakkında sorular sormuşlardır. Yöre halkını en fazla ilgilendiren konular; ” Nükleer güç santralinin güvenliği ve iş temini” olmuştur. Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov, nükleer güç santralinin inşası sırasında herkese yetecek kadar iş olacağını vurgulayarak, inşaatın en zirve döneminde şantiyede yaklaşık 10-12 bin kişinin çalışacağını kaydetmiştir. Rusya’dan sadece nükleer teknoloji ve reaktör bölümünün yapımı gibi özel bölümlerde çalışabilecek 15–20 yıl tecrübeye sahip olan personel getirileceği, ilk aşamada yapılması gerekecek inşaat çalışmaları için çok sayıda kalifiye elemanlara ihtiyaç olacağını belirtilen Kasumov, Bölgede bu işçi ihtiyacını karşılayacak kaynakçı, elektrikçi, montajcı gibi kalifiye eleman bulmak için yetkililerin hızla kurslar açarak kalifiye eleman yetiştirmeleri gerektiğine dikkat çekmiş, yeni altyapıların geliştirilmesi adına farklı faklı ürün ve hizmetlere ihtiyaç olacağını, Türkiye’deki firmalar içinde; inşaat malzemelerinden temel ihtiyaç ürünlerine kadar ilgili olacak her türlü üretimi artırmaya hazır olmaları gerektiğini de üstüne basarak dile getirmiştir.

 

Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, Nükleer sektörün Türkiye’nin geliştirilmesine destek vereceğini belirterek, Türkiye’nin enerjide yüzde 75 dışa bağımlı bir ülke olduğuna dikkat çekmiştir. Aktan, bu bağımlılığın azaltılması gerektiğine işaret etmiştir. Tarım konusunda ise Fransa’yı örnek veren Aktan, şimdi Fransa’ya baktığımızda nükleer güç santralleri tarımla iç içe, ama negatif bir etki yarattığının kesinlikle söz konusu olmadığını ve bunun tersine nükleer güç santrallerine hizmet veren halkın artan ihtiyaçlarının karşılanması adına ilgili sektörlerden üretim artışı gösterildiğini ifade etmiştir. Belediye Başkanı Aktan, “Yine Kanada’ya baktığımızda ise orası da nükleer santrallerin en gelişmiş ülkesi olmasına rağmen tarımda en ileri ülkelerden birisidir.” demiştir.Toplantılarda santralin kurulması ile ilgili olacak avantajlar da dile getirilmiştir. Halkın dediğine göre;” Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 18’in evlerde tüketildiği, enerjinin çoğunun ise fabrikalarda tüketildiği ve şu an Türkiye’nin enerji üretiminin ancak evlere yettiği “ şeklinde olmuştur.Yöre halkından gelen soruların çoğu santralin güvenliği ile ilgili olmuştur. Büyükeceli Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı bu sorulara yanıt vererek “Nükleer güç santralinin deniz hayatını kesinlikle olumsuz etkilemeyeceğini, denizden alınacak suyun kondansörü soğutmada kullanılacağını ve sonra ise tekrar denize bırakılacağını fakat bu suda herhangi bir radyoaktif kirlilik olması söz konusu olmadığını” söyleyerek halkın dikkatini çekmiştir.Derinlemesine savunma prensibini anlatan, Mersin Bilgilendirme Merkezi Başkanı Faruk Uzel, Rus Proje’sinin güvenlik açısından özel kılan prensibin bu olduğunu belirterek, santral sahasında yapılan detaylı çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Uzel, “Sahada deprem, yeraltı hareketler, deniz suyu, deniz hayatı ve meteorolojik veri toplama çalışmaları yapıldığını, bu çalışmaların Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu normlarına uygun bir biçimde yürütüldüğü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun doğrudan katılımıyla yapıldığını, bu işlerin tamamlanmasından sonra santralin inşasına başlanacağını ve daha ileri bir zamanda bu santralin işletmeye alınması döneminde şu sıra Rusya’da eğitim alan Türk öğrencilerin burada çalışacaklarını belirtmiştir.Akkuyu NGS Elektrik Üretim AŞ’nin temsilcileri ile gerçekleştirilen tüm toplantılar vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanmış ve samimi bir şeklinde tamamlanmıştır. Vatandaşların ilgili sorularına yeterince kapsamlı cevaplar verilmiş, bu tür karşılıklı bilgilendirme toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi konusunda istekte bulunmuşlardır. Belediye başkanları, gelişmiş teknolojiye ‘Evet’ diyerek anılan Proje’de inşaat sürecinin en kısa sürede uygulamaya konulması ve Türkiye’nin bu en büyük Proje’ne Türkiye halkının katılmasını umut ettiklerini dile getirerek güzel temennilerde bulunmuşlardır.Türkiye’deki Akkuyu NGS’nin yapım projesi, «Yap- Sahip ol-İşlet» (BOO: build-own-operate) modelinde gerçekleştirilen ilk Rus NGS projesidir. Uzun vadeli sözleşme kapsamında Proje şirketi, nükleer santralin projelendirilmesi, inşa edilmesi, bakımının yapılması, işletilmesi ve işletimden çıkarılmasının sorumluluklarını üstlenmektedir. Yabancı yatırımcılar şirketin sermayesinden %49’a kadar pay satın alabilirler. Türk tarafı ise, projenin geri ödemesinin sağlanması için, enerji ünitelerinin işletmeye alınmasından itibaren 15 yıl boyunca belirli bir enerji miktarının sabit bir fiyatla satın alınmasına garanti vermiştir.